Hyresgästanpassning av kontor på Arlanda!

2021-11-15

På uppdrag av Projektverkstaden utför Ventilator på totalentreprenad hyresgästanpassningen av ett nytt kontor i Terminal 5, plan 4 på Arlanda flygplats. Ventilator har projekterat och ritat ventilationshandlingarna. Det nya luftbehandlingssystemet är dimensionerat för att klara av ytterligare ett 60-tal personer i den 730 kvm stora lokalen. 

Ventilator kommer installera don och nya kanaler som ansluts till det befintliga FTX-aggregatet. Uppdraget startade hösten 2021 och beräknas klart i början av 2022.

-Vi har jobbat mycket med Projektverkstaden genom åren. Det är en professionell och kompetent partner som vi har ett väldigt bra samarbete med. Säkerheten på Arlanda är hög och montörerna granskas innan de släpps in, säger Johan Westerlund, projektledare på Ventilator.

Ventilator har tidigare genomfört andra lyckade uppdrag på Arlanda. Bl a installerade de luftbehandlingssystemet i flygledartornet.

Beställare: Projektverkstaden

Byggherre: Swedavia Airports

Bild: Wikipedia