Siemens Mobility anlitar Ventilator!

2022-04-29

Ventilator har fått i uppdrag att utföra ventilationsinstallationer i ett tjugotal av Siemens likriktarstationer i Stockholms tunnelbanenät. Uppdraget beräknas hålla på de närmaste sju åren. Uppdraget fortskrider i takt med att likriktarstationerna byggs upp. Det första installationen sker i Högdalen, Stockholm. Många av stationerna kommer ligga efter den helt nya ”gula” tunnelbanelinjen med start i Barkarby för Ventilators del.

Ventilationen som installeras är framför allt avsedd för kyla. Tranformatorer m m alstrar mycket värme och behöver kylas ner. 

En likriktarstation används för att förse tunnelbanan med ström. Normalt använder vi växelström i bostäder och kontor. Men för att reducera riskerna med att ha en öppen kontaktledning i stadsmiljö, används istället likström till tunnelbanan som är bättre ur ett elsäkerhetsmässigt perspektiv.

Byggherre: Region Stockholms förvaltning

Beställare: Siemens Mobility