Nya uppdrag i expansiva Slakthusområdet!

2022-04-29

Slakthusområdet utvecklas nu från ett industriområde till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samlas tillsammans med nya parker och torg. Kulturhistoriska byggnader bevaras och hela området kommer att bjuda på tusentals bostäder, arbetsplatser, restauranger och inte minst kultur och upplevelser. Ventilator har ventilationsentreprenaden i Hus 26 och Hus 40 på uppdrag av Atrium Ljungberg som utvecklas stora delar av Slakthusområdet.

Hus 26 – områdets hjärta

Hus 26 är en del av de gamla slakthushallarna, byggt i jugendstil 1912. Slakthushallarna kommer bli centrum i området för mat, kultur och upplevelser. Lokalerna kommer varsamt renoveras och anpassas till de nya verksamheterna. Den industriella känslan i lokalerna ska bevaras. Bland hyresgäster finns bl a kockduon Adam & Albin, som här etablerar sin största restaurang. Andra hyresgäster blir Stockholm Roast och lyssningsbaren Hosoi mfl. 

-Det här är en fantastisk byggnad som nu renoveras med varsam hand. För vår del på Ventilator är det ventilationsentreprenaden som gäller. Vi kommer installera ett FTX-system. I och med det stora antalet restauranger som kommer etableras i byggnaden blir det många kökskåpor, mycket svartplåt, rostfria kanaler och värmeåtervinning via ett platsbyggt specialaggregat, Voltaire. Voltaire är tillverkat här i Sverige och har hög värmeåtervinning. Det spar mycket energi och har en låg livscykelkostnad. Det ligger helt i linje med våra tankar om hållbarhet, säger Dan Wallerman, projektledare på Ventilator.

Hus 40 blir nytt drift- och projektkontor

Hus 40 görs i ordning med kontor, matsal, omklädningsrum och duschar för att hysa 120 personer under de tio år som byggetableringen pågår. Efter ombyggnation blir det bl a platskontor åt TL-Bygg samt drift- och projektkontor åt Atrium Ljungberg. Uppdraget pågår och beräknas vara klart till midsommar.

Byggherre: Atrium Ljungberg

Beställare: TL Bygg AB