Ventilator erbjuder service för renrum!

Regelbunden tillsyn och service ökar renrummets livslängd, ser till att rätt funktion och kvalitet bibehålls och ger en god driftsekonomi.

Ventilator bygger renrum åt Valneva!

Ventilator har fått i uppdrag att bygga 600 kvm Renrum när Valneva Sweden AB öppnar verksamhet i Tomteboda, Solna. Renrummen ska bl a användas för att fylla vialer med COVID 19-vaccin.

Ventilator bygger renrum i pilotanläggning för skogsplantor!

Ventilator har fått uppdraget att bygga ett renrum när SweTree Technologies AB tillsammans med Stora Enso, Sveaskog, Södra och Holmen investerar i en pilotanläggning för framtidens skogsplantor.

Ventilators högkvalitativa renrumssystem

Ventilators egna renrumssystem är framtaget för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en kontrollerad miljö och uppfyller gällande krav i GMP och ISO 14644.

Nytt renrum åt fordonsindustrin!

Ventilator Renrum byggde under vintern ett renrum i klass ISO 7 åt CEVT,

Kompetenslyft hos Ventilator Renrum

Ventilator Renrum har genomfört en internutbildning angående uppdateringar av ISO- och GMP-klasser för renrum och operationsrum.

Mätning och reducering av partiklar i operationssal

Ventilator renrum genomförde en grundutredning med avseende på befintlig ventilation och dess funktion och utförde sedan en partikelmätning och mätning av luftburna mikroorganismer i operationsrummet,

Nu finns vårt renrumssystem som showroom

Ventilators renrumssystem är framtaget för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en kontrollerad miljö och uppfyller gällande krav för renrum enligt ISO 14644 och gällande GMP.

Totalentreprenad åt Vironova!

Ventilator Renrum har för Vironovas räkning byggt ett renrum på 122 kvm i ISO klass 8. Vironova är ett svenskt bioteknikföretag som bl a tillhandahåller hårdvara, mjukvara och tjänster.

Ny hemsida

Nu lanserar vi vår nya hemsida. Nu kan vi erbjuda en webbplats som är lätt att navigera på och som även är anpassad utifrån ett användarperspektiv.

Offertförfrågan

Vänligen fyll i produkt och speciella önskemål så återkopplar vi till dig för en offert.