Renrum för extemporeläkemedel!

2021-12-20

Ventilator har precis startat projekteringen av ett nytt renrum för Västmanlands Läns sjukhus i Västerås. Renrummet blir i klass B och ska användas för tillverkning av extemporeläkemedel.

Projektering pågår, byggnation startar i vår och sommaren 2022 ska renrummet står klart.

-Vi började räkna på det här projekt redan 2019 men sedan kom pandemin. Nu är vi glada över att det här uppdraget tagit fart och vi ska genomföra det på allra bästa sätt, säger Bernt Karlsson, projektledare på Ventilator Renrum.