Referenser för Luftbehandling

Kv. Apeln, centrala Stockholm
Ventilator installerade en ny ventilationsanläggning i Kv.Apeln, hus 1 på Olof Palmes gata i centrala Stockholm. Kv. Apeln omfattar två fastigheter på sammanlagt ca 18 000 kvm.
Måsöskolan
Ventilator innehade totalentreprenaden på luftbehandlingen när Måsöskolan byggdes om från ett provisorium till en permanent skola med fler klassrum.