Kompetenslyft hos Ventilator Renrum

2020-06-30

Ventilator Renrum har genomfört en internutbildning angående uppdateringar av ISO- och GMP-klasser för renrum och operationsrum. De som höll i utbildningen var docent Berit Reinmüller och professor Bengt Ljungqvist båda knutna till Chalmers tekniska högskola.

Ventilator Renrum har en kontinuerlig plan för utveckling och uppdatering av gällande standarder, vilket är betydelsefullt, säger Berit Reinmüller.

Att vara en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter har alltid varit viktigt inom Ventilator Lab & Renrum. Därför satsar de på utbildning och kompetenshöjande åtgärder åt sin personal. Det ska i sin tur ge Ventilator lab & renrums beställare och kunder rätt kvalitet till rätt pris.