Om Ventilator Luftbehandling

Den starka idén är Ventilator i ett nötskal

Ventilator föddes 1931 ur Sven Romedahls idé om mekanisk bostadsventilation. Denna form av kontrollerad ventilation revolutionerade och rationaliserade snabbt bostadsbyggandet i Sverige.

I dag är Ventilator Luftbehandling ett ledande företag med specialkompetens inom ny luftbehandlingsteknik.

Ventilator är i ständig förändring och förbättring!

Trots att Ventilator är 90 år gammalt ligger vi ändå i främsta ledet när det gäller funktionell luftbehandlingsteknik. Sven Romedahls revolutionerande ventilationsidé har fått ge vika för mer effektiva och flexibla ventilationslösningar som t ex FTX-ventilation. FTX ger en mycket mer kontrollerad tillförsel av tilluft och evakuering av frånluft. Eller VAV-system (Variable Air Volume) som skapar luftflöden som kan regleras efter rumstemperatur, koldioxidhalt eller personnärvaro.

Vid varje projekt tar vi självklart totalt funktion- och helhetsansvar från projektering och installation till produkter, kringutrustning, service och underhåll. Våra uppdrag kännetecknas av säkerhet, kvalitet och miljötänk i alla led.

Ventilator är ett ledande företag inom luftbehandling och arbetar självklart framgångsrikt med energibesparingssystem, ofta som helhetslösningar med övriga installationsdiscipliner.
Ventilator ingår i företagsgruppen Energivärden tillsammans med
Carl Hanssons Rör & Värme AB, Styrvärden AB samt Carls Elektriska AB.

Vår tidigare dotterbolag Vento är numera helt integrerat i Ventilator med både inriktning, arbetssätt som personal.

Vi erbjuder samverkande installationer utförda av specialistföretag inom luftbehandling, VS, el samt styr och regler.
Tillsammans säkerställer vi rätt kvalitet och leveranssäkerhet även för stora entreprenader.
Företagsgruppen Energivärlden har tillsammans ca 200 anställda.