Täby Park

141 + 142 Svanenmärkta lägenheter i Täby Park!

2020-06-30

Ventilator har fått i uppdrag av Skanska att installera ventilationen i två olika nybyggnationsprojekt. Kv. Klövern med 141 lägenheter i tre huskroppar samt Kv. Opalen med 142 lägenheter i fyra huskroppar.

Båda projekten uppförs i den nya stadsdelen Täby Park. Lägenheterna blir Svanenmärkta.

Täby Park är en helt ny stadsdel som nu byggs upp på det gamla galoppfältet. Stadsdelen kommer att ha fokus på hållbart boende i stadsmiljö. Totalt planeras det för 6 000 nya bostäder och cirka 5 000 arbetsplatser.

Ventilators uppdrag är att installera ventilation med värmeåtervinning i 141 +142 lägenheter, inklusive lokaler och garage. Under sensommaren 2019 startar Ventilator sitt installationsarbete.

-Uppdragen utförs mer eller mindre parallellt. De är en förskjutning på fem veckor mellan projekten. Värmeåtervinningen    ligger helt i linje med områdets satsning på hållbart boende. Värmen från frånluften återvinns ur ett kylbatteri och går till en undercentral, där värmen via en frånluftsvärmepump går tillbaka till huset i form av värme och varmvatten, säger Anders Hillerback, projektledare på Ventilator.