Välkommen till Ventilator

Ditt långsiktiga val inom luftbehandling och renrum 

Ett modernt företag med två självständiga teknikenheter!

Dagens Ventilator består av två enheter: System för luftbehandling och System för renrum.

Våra enheter tar tillsammans och var för sig totalt funktions- och helhetsansvar, från projektering och installation till produkter, kringutrustning, service och underhåll.

Våra uppdrag kännetecknas av säkerhet, kvalitet och miljötänk i alla led.

Två arbetare står vid en sjön

VÅRA TEKNIKOMRÅDEN

Två glada arbetare som installerar ventilation

LUFTBEHANDLING

Vi tar totalt funktion- och helhetsansvar från projektering och installation till produkter, kringutrustning, service och underhåll.

Våra uppdrag kännetecknas av säkerhet, kvalitet och miljötänk i alla led.

renrum

Vi är specialister på renhetsteknik och erbjuder byggnation, konsultation samt produkter och renrumsinredning anpassade för renrum och kontrollerade miljöer.

Vår erfarenhet och kompetens spänner över samtliga renhetsklasser.