Välkommen till Ventilator

Ditt långsiktiga val inom luftbehandling

Vårt bemötande, kunskap och kvalitet skapar långsiktiga relationer

Ventilator är ett ledande företag inom luftbehandling, i drygt 80 år har vi arbetat framgångsrikt med såväl entreprenader som service och det är ingen hemlighet i hur vi har lyckas, vi sätter alltid kunden och kvaliteten i fokus.

Vi åtar oss totalt funktion- och helhetsansvar från projektering och installation till produkter, kringutrustning, service och underhåll. Våra uppdrag kännetecknas av säkerhet, kvalitet och miljötänk i alla led.

Ventilator ingår i företagsgruppen Energivärden tillsammans med Styrvärden AB, Carl Hanssons Rör & Värme AB samt Carls Elektriska AB och tillsammans med våra systerföretag genomför vi samordnade entreprenader där vi tar ansvar för samtliga installationer i ert projekt.

ENTREPRENAD

Vi installerar i alla typer av byggnader på både utförande- och totalentreprenad och i samverkans-projekt. Våra erfarna projektledare och montörer säkerställer kvaliteten i alla led.

Vi har en egen teknisk enhet för systemkompetens och projektering som ger experthjälp inom energibesparing, systemlösningar i tidiga skeden och konstruktion.

SERVICE

Två glada arbetare som installerar ventilation

Vi erbjuder våra kunder komplett och heltäckande service inom ventilation. Vi utför ronderingar och hjälper er med det planerade underhållet såväl som felanmälningar och akuta felavhjälpande åtgärder.

Vår serviceorganisation säkerställer att du som kund alltid har en väl fungerande och energioptimerad anläggning. Vi utför även filterbyten, rengöring, injustering, OVK och utredningar.