Skanska anlitar Ventilator när nytt vårdboende byggs i Kallhäll!

Ventilator ansvarar för ventilationsentreprenaden när Svenska Stadsbyggen bygger nytt vårdboende i Kallhäll där Järfälla kommun kommer att driva verksamheten för äldre. Ventilators beställare är Skanska. Uppdraget startade för Ventilators del i maj 2019 med ingjutningar. Inte förrän i slutet av september går de in i byggnaden och startar själva installationsarbetet. Kallhälls vårdboende beräknas stå klart mars 2020.

Vårdboendet får totalt 54 lägenheter med pentryn, från- och tilluft i varje lägenhet (FTX-ventilation).  

Lägenheterna samt matrum/allrum är belägna på plan ett till fyra. På plan ett finns också allmänna ytor, personalrum och kontor. Fläktaggregatet kommer Ventilator installera på plan fyra.