Renrum

 • Octapharma -165 kvm renrum

  Octapharma AB är ett svenskt familjeägt företag, som agerar på en global marknad. I dag är företaget en av världens största tillverkare av proteinbaserade läkemedel. Ventilator fick i uppdrag att bygga ett renrum på ca 165 kvm i renhetsklass C åt Octapharma AB. Renrummet byggdes upp i ett nytt råvarulager i Märsta och används för hantering […]

 • XaarJet – renrum i ISO klass 7

  XaarJet är ett helägt dotterbolag till brittiska Xaar som utvecklar, producerar och marknadsför bläckstråleskrivarehuvuden till tillverkare av printrar på en världsmarknad. Produktionen har tidigare legat i England men när den flyttades till Sverige 2013 behövde behövde XaarJet AB bygga ut sina befintliga lokaler för produktion.Ombyggnad samt tillbyggnad omfattade totalt ca 245 kvm och genomfördes under […]

 • Frohe AB – specialist på avancerad plastproduktion

  Frohe AB är en specialist på avancerad plastproduktion och deras kunder finns bl a inom medicin och läkemedelsindustrin samt elektronik- och livsmedelsbranschen. Vetiltilator Renrum har sedan 2005 genomfört flera olika projekt tillsammans med Frohe AB. Det sista projektet avslutades 2013 och bestod av två delar. Först byggdes det upp ett renrum kring de maskiner som […]

 • Frohe Allplastic AB

  Frohe Allplastic AB är specialiserade på formsprutning av silicongummi och plastdetaljer avsedda för läkemedelsindustrin. Ventilator Renrum fick i uppdrag att bygga ett nytt renrum i ISO klass 8 i befintlig lokal. Projekteringen startade i juni 2013 och själva byggnationen skedde under hösten samma år. Den gamla tillverkningsmiljön revs ut helt och hållet och i stället byggdes […]

 • Nordic Ortomedica AB

  Under 2013 byggdes två operationssalar om för Nordic Ortomedica AB, en privat kirurgiklinik som i första hand arbetar med hand- och fotkirurgi. Målsättningen var att varje sal skulle klara av 10 FFU vilket är en mycket hög renhetsklass. För Nordic Ortomedica AB är det viktigt att kunna operera i en ren miljö för att minimera […]

 • Nytt renrum i ISO klass 7 åt Trimble, Sverige

  Trimble är världsledande på instrument för avstånds- och vinkelmätning avsedda bl a för lantmäteriverksamhet. Trimble är ett globalt företag med anställda i ett trettiotal länder och försäljning av produkter i 141 länder. Trimble i Sverige både producerar och säljer instrument. För att kunna producera dem med högsta kvalitet krävs det att produktionen sker i en […]

 • Nytt sterilrenrum åt APL Pharma Specials !

  Ventilator startade projekteringen av APLs nya renrum med en yta på ca 300 kvm i APLs lokaler vid Kungens kurva utanför Stockholm våren 2012. I slutet av augusti 2012 stod renrummet klart. Renrummet är ett sk sterilrenrum av högsta klass som består av två avgränsande delar för extemporetillverkning av cystostatika och antibiotika. Extemporeläkemedel som APL […]

 • Kemirenrum åt Rymdbolaget

  Rymdbolaget som ägs av Svenska Staten och är internationellt känt för att bygga små, innovativa och kostnadseffektiva satelliter har fått ett kemirenrum färdigbyggt. De flesta renrum byggs med ett konstant övertryck men i det här fallet krävdes det ett rum med undertryck som dessutom var absolut tätt. Anledningen var att kemikalier i öppna bad skulle […]

 • Renrum åt Isconova på rekordtid

  Ventilator startade projekteringen av Isconovas nya renrum på 120 kvm i GMP och ISO klass 7 så sent som i juni 2010. Några månader senare den 11 oktober stod det nya renrummet klart och produktionen var i full gång. Isconova är ett forsknings- och utvecklingsföretag i Uppsala som redan hade ett renrum men var i […]

 • Nyckelfärdigt renrum till BioReal

  Bioteknikföretaget BioReal (Sweden) AB i Gustavsberg har precis fått ett nytt renrum färdigbyggt av Ventilator Renrum. BioReal är ett forskningsbaserat bioteknikföretag med stor kompetens inom produktion av mikroalger och naturligt astaxanthin. Astaxanthin är en antioxidant som har positiva hälsoeffekter på både människor och djur. Renrummet byggdes för att BioReal skulle kunna kontrollera alla steg i […]