Om Ventilator Renrum

Vi vill erbjuda marknadens bästa bemötande, service, kompetens och kvalitet

Vi sätter vår beställare i första rum och är därför måna om att säkerställa alla delmoment under ett uppdrag. Det ska ge dig som beställare en extra trygghet. Du märker snabbt som kund till oss att vi alltid är öppna för nya idéer och okonventionella lösningar.

Kontakta oss och berätta hur du tänker, din kravbild och dina önskemål så hjälper vi dig till en optimal lösning oavsett om det gäller ett renrum, utbildning eller produkt.

Från helhetslösningar till produkter och eget renrumssystem!

Ventilator Renrum startade 2003 och blev snabbt ett av Sveriges kunskapsledande företag när det gäller helhetslösningar för kontrollerade miljöer.

Redan från start kunde Ventilator Renrum med sin höga tekniska kompetens erbjuda sina beställare helhetslösningar, från designfas och framtagande av tekniska lösningar till färdigbyggt renrum med korrekt renhetsnivå samt validering.

2015 utvecklade Ventilator Renrum sitt högkvalitativa renrumssystem och kunde samtidigt också erbjuda kunder och partners renrumsinredning tillverkad i egen regi samt produkter. I dag är Ventilator Renrum ett rikstäckande företag, specialiserat på renhetsteknik och kontrollerade miljöer. Vår erfarenhet och kompetens spänner över samtliga renhetsklasser, principer och standarder, som gäller inom såväl sjukvård som inom biotech-, elektronik-, läkemedel- och livsmedelsindustrin.

Vårt eget högkvalitativa renrumssystem är framtaget för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en kontrollerad miljö och uppfyller gällande renhetskravkrav i GMP och ISO 14644. Vårt renrumssystem är extremt flexibelt och anpassningsbart. Nyckelorden är kundanpassning, kostnadseffektivitet och alltid rätt kvalitet för rätt ändamål.

Vi erbjuder helhetslösningar där vi ansvarar för hela processen – från projektering och byggnation till validering samt eftermarknad och service.

Vi erbjuder byggnation, konsultation samt produkter och renrumsinredning anpassat för renrum och kontrollerade miljöer.

Vi arbetar i enlighet med renhetskrav angivna i ISO 14644 samt gällande GMP.

Ventilator Renrum som ingår i företagsgruppen Energivärden har tillsammans ca 200 anställda. Ventilator Renrum erbjuder spjutspetskompetens inom renhetsteknik med egen teknikenhet och stab av montörer. Stabil ägare och lång erfarenhet garanterar din trygghet.