Nyheter

2020-06-30
Ventilators renrumssystem är framtaget för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en kontrollerad miljö och uppfyller gällande krav för renrum enligt ISO 14644 och gällande GMP.
2020-06-24
Ventilator Renrum har för Vironovas räkning byggt ett renrum på 122 kvm i ISO klass 8. Vironova är ett svenskt bioteknikföretag som bl a tillhandahåller hårdvara, mjukvara och tjänster.
2020-06-22
Nu lanserar vi vår nya hemsida. Nu kan vi erbjuda en webbplats som är lätt att navigera på och som även är anpassad utifrån ett användarperspektiv.