Luftbehandling

Hyresgästanpassningar samt installation av ytterligare aggregat i Stettin!

Ventilator har i samarbete med FSG Entreprenad och byggherren Stettin genomfört ett antal projekt i kontorsfastigheten på Sandhamnsgatan/Tegeluddsvägen de senaste åren. Fastigheten Stettin består av flera huskroppar som har totalrenoverats. Två flyglar har dessutom byggts på med ytterligare två våningar och fläktrum på yttertaket.

Fläktrum på taket Hus I renoverades 2019-2020 och det ena uppdraget omfattar ombyggnation av ett entresolfläktrum i Hus I där installation av resterande aggregat och kanaler sker.

Det andra uppdraget omfattar hyresgästanpassningar till varsin ny hyresgäst på plan 7 och 8 i Stettin 9,  Hus K där Ventilator installerar ventilationen.

Offertförfrågan

Vänligen fyll i produkt och speciella önskemål så återkopplar vi till dig för en offert.