sa-arbetar-vi

Så arbetar vi

Vi satsar på utbildning och kompetenshöjande åtgärder åt vår egen personal. Det skall i sin tur ge dig som kund rätt kvalitet i alla led.Vår tekniska stab har kompetens och resurser att alltid kunna utvärdera relationen pris, kvalitet och önskad funktion i syfte att kunna
erbjuda våra kunder det mest prisvärda alternativet.

Kvalitetspolicy

Vi utför alltid våra arbetsuppgifter på ett sådant sätt att varje kund blir nöjd och vi får förtroendet att utföra nästa uppdrag.
Kvalitet för oss handlar om att alltid hålla vad vi lovat och helst överträffa våra kunders förväntningar. Vi har valt att kvalitetssäkra alla väsentliga huvudprocesser i den projektrelaterade verksamheten.

Miljöpolicy

Vi är överens om att i allt vårt agerande verka för en god livsmiljö nu och i framtiden.
Detta innebär bl a att vi skall:

  • Förebygga och säkerställa miljöaspekterna som en väsentlig del i vårt verksamhetssystem
  • Hushålla med resurser i alla våra processer
  • Undvika giftiga och långlivade naturfrämmande produkter i vår produktion och minimera energiförbrukning med hänsyn till våra kunders krav på klimat och komfort.

Personal och arbetsmiljöpolicy

Vårt mål är att företaget skall utgöra en trygg, säker och trivsam arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och utmaningar för alla medarbetare och därmed också utgöra en attraktiv arbetsgivare.

Arbetsmiljöfrågorna är därför en naturlig och väsentlig del i all vår utbildning, information, planering och uppföljning och i vår dagliga verksamhet. Ingen skall behöva drabbas av skador, olycksfall eller sjukdom p.g.a. arbetet.

En god grundförutsättning är att vi alltid anstränger oss för att etablera goda relationer med våra kunder och övriga medarbetare i syfte att befrämja en långsiktig relation.

Alltid egen personal på plats!

När du anlitar Ventilator kan du känna dig trygg med att vi alltid har vår egen personal på plats.

Det gör att vi alltid kan säkerställa alla kvalitetskraven i varje delmoment under ett uppdrag. Som kund ger det dig extra trygghet.