Västertorn – moderna installationer i historisk byggnad.

Ventilator genomförde en utförandeentreprenad i Västertorn, gamla auktionsverket på Riddarholmen.

Västertorn byggdes i etapper på 1700- och 1800-talet. Det är ett antal olika byggnader som på 1950-talet byggdes ihop till en fastighet med gemensam fasad. Fastigheten hade inte renoverats genomgripande de sista 60 åren. Nu genomfördes en totalrenovering och delar av lokalerna anpassades för Domstolsverket. Samtliga tekniska installationer som ventilation, värme och el rustades upp. Att förse en historisk byggnad med moderna installationer är en utmaning i sig. Ett av målen med renoveringen var att göra byggnaden mer energieffektiv.

I Ventilators uppdrag låg bl a att dra ny ventilation och installera fläktrum, tre aggregat samt ett klimataggregat.

Beställare: Skanska

Byggherre: Statens Fastighetsverk