Terränglöparen

Projektet avser Terränglöparen (Hallonbergens Centrum). Byggnaden är uppförd i 5 plan på 31 100 kvm. Fastigheten innehåller kontor, butiker, vårdcentral, bibliotek, garage etc. Byggnaden uppfördes 1971 och installationerna är idag i behov av utbyte.

Syftet med ombyggnationen är att minska byggnadens energiförbrukning. Styrning och reglering av installationerna ska moderniseras och förenkla för optimering av driften. En bra arbetsmiljö för driftpersonal i förvaltningsskedet ska uppnås.

Uthyrda lokaler ska vara i drift under produktionstiden.