Signalfabriken, Sundbyberg

Signalfabriken var ett stadsutvecklingsprogram i kvarteret Plåten i centrala Sundbyberg. Projektet bestod av totalt 15 byggnader, både ombyggnation av äldre industribyggnader och rena nybyggnationer ingick.

Totalt omfattade projektet 36.000 kvm och inkluderade 120 bostäder, 10-15 butiker, hotell, kontor, bibliotek, Folktandvården samt ett gym.

Ventilators uppdrag var att ansvara för ventilationsentreprenaden. Som mest deltag 37 medarbetare samtidigt i Ventilators regi i projektet.

För Ventilators del var uppdraget en samverksansentreprenad tillsammans med systerföretagen Styrvärden och Carl Hanssons Rör & Värme.

Projektet stod klart 2014

Beställare: NCC

Byggherre: Alecta