Rudbodaskolan, nybyggnation på Lidingö

Den gamla skolan från 70-talet demonterades och på samma plats genomförde Skanska en nybyggnation av skola på ca 6.000 kvm med plats för 424 elever samt en gymnastiksal.  Skolbyggnaden förbereddes inför framtiden genom att kunna förses med ytterligare fyra klassrum med plats för 100 elever.

Ventilators uppdrag var att ansvara för ventilationen i båda byggnaderna.

Projektet stod klart hösten 2014.

– Vi har stor erfarenhet av ventilationsentrepenader i skolor. På referenslistan finns bl a Sköndalsskolan, Vaxmoraskolan, Stenshagsskolan och Engelbrektsskolan. . Bra ventilation är en förutsättning för lärare och elevers välbefinnande, trivsel och prestation. Det finns undersökningar som tydligt visar hur arbetsförmågan sjunker när inomhusmiljön inte är tillräckligt hälsosam. I den nya Rudbodaskolan kan eleverna prestera max.

Mats Ogenborg, Vd, Ventilator.

Projektet stod klart 2013.

Beställare: Skanska

Byggherre: Lidingöstad.