Nordic Ortomedica AB

Under 2013 byggdes två operationssalar om för Nordic Ortomedica AB, en privat kirurgiklinik som i första hand arbetar med hand- och fotkirurgi.

Målsättningen var att varje sal skulle klara av 10 FFU vilket är en mycket hög renhetsklass. För Nordic Ortomedica AB är det viktigt att kunna operera i en ren miljö för att minimera infektionsrisken och därmed patientsäkerheten. Hyresvärden Locum hade också ställt det som ett krav.

Tekniken innebär att absolut ren luft pumpas fram via fläktar ovanför operationsborden linjärt vilket gör att varken partiklar eller bakterier från själva rummet eller personalen kan nå patienten.

Resultatet av mätningar efter installationerna visar att projektet är framgångsrikt.

 

-Idag är vårdrelaterade infektioner (VRI) ett problem för hälso- och sjukvården. Att bygga om operationstak med den teknik vi använder är en effektiv och ekonomisk metod

för att skapa en så steril operationsmiljö som möjligt och därmed undvika problem med infektioner. Vi har tidigare arbetat med liknande lösningar för bl a Farsta Närsjukhus.

 

Bernt Karlsson, Enhetschef, Ventilator Renrum

 

Beställare Nordic Ortomedica AB