Kvarteret Mercurius, Gamla Stan

Bild: Wikipedia

Kv. Mercurius ägs av Riksdagsförvaltningen. Kvarteret består av nio olika hus men genom åren har murgenombrott gjorts så att alla husen i kvarteret numera hänger ihop. Byggnaden totalrenoverades inom alla discipliner. Ventilators uppdrag innebar att installera ny ventilation så diskret som möjligt och att ta stor hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden. Byggnaderna är uppförda under 1600- till 1800-talet.

I dag är de skyddsobjekt enligt lagen om samhällsviktiga anläggningar.

Lokalytorna för hela kvarteret är 23.000 kvm. Idag används lokalerna till större delen av Riksdagsförvaltningen som kontor, bibliotek m m. I bottenvåningarna finns för närvarande fem restauranger.

– Vi hade ett bra och helt klanderfritt samarbete med Ventilator. De hade en kompetent arbetsgrupp med en mycket bra projektledare på plats som gjorde att arbetet hela tiden framskred enligt plan.

Ronny Persson, produktionschef, Skanska.

– En äldre, kulturminnesmärkt fastighet innebar nya utmaningar. Ritningarna stämmer inte alltid överens med verkligheten. Det problemet ställs vi ofta inför när det gäller äldre fastigheter vilket gör att vi också har stor erfarenhet av att lösa den typen av uppgifter. Vårt samarbete med Skanska fungerade utmärkt, både de och vi är problemlösningsorienterade. Det stora antalet restauranger som ingick i projektet gjorde valet av material lite speciellt, då alla installationer bestod av rostfritt stål.

Göran Alm, projektledare, Ventilator

Projektet stod klart 2013.

Beställare: Skanska

Byggherre: Riksdagsförvaltningen