Kungliga Biblioteket

Projektet avser ombyggnad av ca 4 800 kvm på Kungliga Biblioteket.Projektet syftar bland annat till att förbättra klimatet vilket idag i vissa delar inte är acceptabelt och för att därigenom minska slitage på och underlätta hantering av skyddat material.  Biblioteksbyggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1935.