Helgafjäll, Kista – totalrenovering.

Under 2013 genomfördes en totalrenovering av fastigheten Helgafjäll inför att affärs- och IT-tjänsteleverantören CGI (fd Logica) flyttade dit sitt huvudkontor med ca 1.500 medarbetare.

Ventilator genomförde ventilationsentreprenaden i fastighetens 9.200 kvm. I uppdraget ingick bl a att installera fyra nya aggregat på taket, två tilluft och två frånluft. Att dra nya schakt från taket ner till plan 3 där ett nytt aggregat installerades för att betjäna plan 3, 4 och 5. Ytterligare ny ventilations drogs ner till plan 1 där ytterligare ett aggregat installerades för att betjäna plan 1 och 2.

Samarbetet med Ventilator fungerade bra. De levererade i tid och de gjorde det med kvalitet. Det uppskattar vi.

Catrin Hanson, projektchef, Arcona.

Projektet stod klart 2013.

Beställare: Arcona

Byggherre: Klövern