Frohe Allplastic AB

Frohe Allplastic AB är specialiserade på formsprutning av silicongummi och plastdetaljer avsedda för läkemedelsindustrin. Ventilator Renrum fick i uppdrag att bygga ett nytt renrum i ISO klass 8 i befintlig lokal. Projekteringen startade i juni 2013 och själva byggnationen skedde under hösten samma år. Den gamla tillverkningsmiljön revs ut helt och hållet och i stället byggdes det upp en helt ny miljö inklusive golv med renrumsstandard i den gamla lokalen.  För Frohe Allplastic AB är det av helt avgörande betydelse att miljön är helt ren där produkterna, tillverkas, monteras och förpackas.

Det nya renrummet är projekterat inför framtiden för att enkelt kunna byggas ut med ytterligare tillverkningsmaskiner och plastpressar för att svara mot ett ökat produktionsbehov.

-Renrummet är klart och ännu så länge är jag nöjd

Rolf Tibblin, VD, Allplastic AB

-Det här var ett spännande projekt i en bransch som vi upplever att vi har stor erfarenhet av. Vi byggde nytt golv i renrummet vilket inte är så vanligt och förberedde renrummet för ytterligare utbyggnad redan i projekteringsfasen.

Bernt Karlsson, Enhetschef, Ventilator Renrum