Engelbrektskolan

Klassisk innerstadsskola byggd på 1890-talet på ca 10.000 kvm. Byggnaden totalrenoverades för att skapa en modern skolmiljö för lärare och elever. Projektet stod klart hösten 2013

Ventilator ansvarade för att renovera och bygga ut skolans luftbehandlingssystem. Studier visar att många skolor i Sverige lider av dåligt luft vilket kan skapa sämre inlärningsförutsättningar för eleverna. Klassrum utan bra ventilation gör eleverna snabbt trötta och okoncentrerade. Inlärningsförmågan minskar samtidigt som lärarens möjligheter till bra undervisning sjunker.

 

Entreprenad utfördes i samverkan mellan Ventilator och JM.

Beställare JM

Byggherre SISAB.