Uppdraget i kv. Stettin fortsätter i ny byggnad!

Uppdraget tillsammans med fastighetsbolaget Stettin och FSG Entreprenad fortsätter. Tidigare har Ventilator genomfört en basinstallation i kv. Stettin 9. Två huskroppar som vätter ut mot Sandhamnsgatan som bl. a byggdes på med ytterligare två våningar. 

Nu har nästa uppdrag i samma kvarter påbörjats. Kv. Stettin 8, en byggnad med totalt sex våningar från källare till tak med en lokalyta på 32 962 kvm. Större delen av byggnaden är kontor men rymmer också garage, restaurang och gym. 

Ventilators uppdrag är en basinstallation som bl a består av att hjälpa till med demontering av kanaler och ett trettiotal fläktar från 60-talet i tre befintliga fläktrum. Ventilationen ska vara i drift provisoriskt under hela byggtiden. Därefter sker nybyggnad av fläktrum, installation av nya moderna fläktar och aggregat. Även i denna huskropp är det genomgående FTX-ventilation med värmeåtervinning som installeras. Uppdraget beräknas vara klart våren 2020.

Byggherre: Stettin

Beställare: FSG Entreprenad