Polishögskolan renoverar och bygger nytt!

Polisskolan flyttar från Solna till Södertörn. Ventilator har installerat modern och behovsanpassad ventilation i den renoverade fastigheten Ana 12. Fastigheten är sex våningar hög och varje plan på ca 4 000 kvm. Den andra fastigheten, Ana 14, är en nybyggnation i samma storlek där det också ingår gymnastiksal, skjutbana, cafeteria, omklädningsrum m m. Även där har Ventilator luftbehandlingsentreprenaden. Båda fastigheterna ska användas för utbildning och fortbildning. Uppdraget startade senhösten 2016 och står klart till sommaren 2018.

– Vi har arbetat i många skolor och vet värdet av bra ventilation för elevers prestationer. Här var det lite speciallösningar. Skjutbanan t ex har dold ventilation. Dvs frånluften längst fram och tilluften längst bak. Anledningen är att tilluften ska trycka bort krutgaser och krutrester. Det har varit ett intressant och roligt uppdrag, säger Göran Alm, projektledare på Ventilator.

Byggherre: Akademiska Hus

Beställare: Skanska