Nytt uppdrag åt Metrolit!

Kv. Hingsten byggdes åt det schweiziska läkemedelsbolaget Novartis och stod klart 1999. Nu kommer 5 200 kvm av fastighetens totalt 7 500 att hyresgästanpassas  för kunna hysa fler hyresgäster.

Ventilator har startat sitt uppdrag med att uppdatera ventilationens brandskydd samt komplettera byggnaden med ytterligare ventilationsaggregat. Ventilators beställare är Metrolit.

Uppdraget startade för Ventilators räkning sommaren 2019 och beräknas vara klart våren 2020.

Byggherre: HB Grönlands fastighetsförvaltning.

Beställare: Metrolit.