Nytt, pågående projekt i kontorsfastighet

Kontorsfastigheten Stettin på Sandhamnsgatan i Stockholm består av två huskroppar som nu renoveras samtidigt som de byggs på med två våningar. De två nya våningarna ger byggnaden totalt 3 350 kvm ny kontorsyta.

Ventilator har i uppdrag att i ett första skede genomföra en basinstallation och i ett andra skede en hyresgästanpassning.

Den gamla ventilationen rivs bort, två nya fläktrum installeras och ansluts till befintliga schakt. Fläktrummen är placerade överst på taken. Det är genomgående FTX-ventilation med värmeåtervinning som installeras. Värmeväxlaren har en återvinningsgrad på 86% 

Projekteringen av uppdraget genomfördes hösten 2017 och uppdraget startade sensommaren 2018. Första hyresgästinflyttningen är planerad till juni 2019.

Vi på Ventilator har arbetar med FSG Entreprenad vid ett antal tillfällen de senaste åren. Det är en bra professionell beställare som ser till att projekten blir problemfria, säger Dan Wallerman, projektledare på Ventilator.

Byggherre: Stettin

Beställare: FSG Entreprenad