Nytt bostadsprojekt i Årsta, Stockholm

Ventilator har fått luftbehandlingsentreprenaden när Serneke Bygg Öst för Stockholmshems räkning uppför 160 nya bostäder i Årsta. Projektet som ligger inom fastigheterna Sävlången 2 och Idlången 3 ingår i det så kallade Årstastråket där Stockholms stad planerar att skapa ca 3000 bostäder för 7500 invånare under en tioårs period. Byggnaderna Sävlången 2 och Idlången 3 består av varsin högdel på 14-15 våningar och en lågdel på fem våningar. Tre trapphus per fastighet. Fastigheterna kommer utöver bostäder inrymma garage, tvättstugor, teknikrum förskola m m. I Ventilators uppdrag ingår bl a att i två separata fläktrum installera luftbehandlingsagggregat för tillförsel av till- och frånluft till lägenheter, I separat fläktrum installeras luftbehandlingsaggregat till respektive garage. Två luftbehandlingsaggregat installeras till förskolan m m.

Byggherre: Stockholmshem

Beställare: Serneke