Ny behovsstyrd ventilation i Läkarhuset

Kv. Eken (Läkarhuset) på Villagatan i Stockholm genomgår just nu en totalrenovering. Ventilator har fått utförandeentreprenaden av Metrolit och startade sitt uppdrag under hösten. Just nu demonteras befintlig ventilation innan montering av ny FTX-ventilation med VAV installeras. Ventilators uppdrag beräknas vara klart i slutet av 2019.

-Det här är ett gammalt hus och gamla hus brukar rymma en del överraskningar bakom balkar och bjälklag, säger Henrik Bolin, projektledare på Ventilator.