En ung 88-åring, alltid med foten i framtiden!

Den starka idén är Ventilator i ett nötskal!

Inget företag överlever och fortsätter utvecklas i över åttio år i en extremt konkurrensutsatt bransch utan starka idéer, hög teknisk kompetens och stora ambitioner. Nöjda och återkommande kunder har alltid varit ryggraden i Ventilators verksamhet. Att påstå att vi alltid arbetar långsiktigt känns därför inte som någon överdrift.

Ventilator föddes 1931 ur Sven Romedahls idé om mekanisk bostadsventilation. I stället för att dra en självdragskanal från varje rum i huset, kom Sven på idén som var lika enkel som genial:

En fläkt skulle föra bort den förorenade luften från kök och badrum medan övriga rum tillfördes uteluft via don ovanför radiatorerna. Denna form av kontrollerad ventilation revolutionerade och rationaliserade snabbt bostadsbyggandet i Sverige.

Uppfinnen förändrade också våra städers skylines samtidigt som det nya företaget Ventilator fick en rivstart.

En annan uppfinning som Ventilator konstruerade är industrifläkten som hade formen av en flygplansvinge. Fläkten hade avsevärt bättre aerodynamiska egenskaper vilket gjorde att effektbehovet kunde minska med en tredjedel. Det blev snabbt Ventilators starkaste varumärke och vissa fläktar snurrar än i dag.

Varför ska man spara energi – när energin nästan är gratis.

Ventilators egna konstruktioner byggde redan då på livscykeltänkandet vilket blev ett framgångsrikt konkurrensmedel. Industrin såg snabbt sparpotentialen.

Förutom de effektiva fläktarna konstruerades värmeåtervinningsanläggningar åt bl a pappersindustrin. Det var energibesparing innan begreppet knappt fanns.

Ett modernt företag är alltid i ständig förändring och förbättring!

I dag är Ventilator fortfarande ett ledande företag inom luftbehandlingsteknik. Sven Romedahls revolutionerande ventilationsidé har fått ge vika för mer effektiva och flexibla ventilationslösningar som t ex FTX-ventilation.  FTX ger en mycket mer kontrollerad tillförsel av tilluft och evakuering av frånluft. Eller VAV-system (Variable Air Volume) som skapar luftflöden som kan regleras efter rumstemperatur, koldioxidhalt eller personnärvaro. 

Utöver luftbehandling står Ventilator i dag stadigt på flera affärsben inom ny teknik.

Affärsområdet Ventilator Renrum har en lång och bred erfarenhet av rum med förhöjda renhetskrav inom olika branscher (sjukvård, elektronik- och läkemedelsindustrin m. fl.) och erbjuder byggnation av renrum, konsultation och produkter anpassade för renrum. Ventilator har en djup kunskap gällande GMP för läkemedelstillverkning och validering/kvalificering av renrum. 

Affärsområdet Ventilator Lab (laboratorieinredning och skyddsventilation) erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter och har stor vana av att arbeta tillsammans med kunden för att designa och konstruera den bästa lösningen för verksamhet. I det affärsområdet ingår också försäljning av laboratorieutrustning som säkerhetsbänkar, klimatskåp, och klimatrum m m.

I dag är Ventilator ett tjänsteföretag som kombinerar kreativa lösningar med affärsmässighet och gediget hantverkskunnande. Hög kompetens och yrkesskicklighet i kombination med kreativitet och stort engagemang är de ledord som för företaget in i framtiden. 

Ventilator ingår i företagsgruppen Energivärden som har ca 150 anställda och omsätter ca 350 Mkr.