• 141 + 142 Svanenmärkta lägenheter i Täby Park!

  Ventilator har fått i uppdrag av Skanska att installera ventilationen i två olika nybyggnationsprojekt. Kv. Klövern med 141 lägenheter i tre huskroppar samt Kv. Opalen med 142 lägenheter i fyra huskroppar.  Båda projekten uppförs i den nya stadsdelen Täby Park. Lägenheterna blir Svanenmärkta. Täby Park är en helt ny stadsdel som nu byggs upp på […]

 • Upptäck bästa ventilationen för bostäder

 • Värtahemmet totalrenoveras!

  Ventilator har fått utförandentreprenaden när Värtahemmets 40 lägenheter och allmänna utrymmen totalrenoveras. Frälsningsarmén äger fastigheten och har drivit verksamhet i den sedan 60-talet. De senaste åren har Värtahemmet varit ett lågtröskelhem för människor med ett aktivt missbruk och/eller psykisk sjukdom. Ventilator startade sitt uppdrag hösten 2018 och våren 2019 ska alla lägenheterna vara nyrenoverade och […]

 • Ny projektledare – Henrik Bolin

  Ventilator växer med ytterligare en medarbetare. Henrik Bolin kom till företaget i december och arbetar som projektledare. Han började sin bana som montör och servicetekniker OVK, därefter utbildade han sig till byggnadsingenjör. Efter utbildningen har han arbetat på WSP, COWI och senast på Lindab, där han bland annat tog fram bygghandlingar samt ritade och konstruerade […]

 • Ny behovsstyrd ventilation i Läkarhuset

  Kv. Eken (Läkarhuset) på Villagatan i Stockholm genomgår just nu en totalrenovering. Ventilator har fått utförandeentreprenaden av Metrolit och startade sitt uppdrag under hösten. Just nu demonteras befintlig ventilation innan montering av ny FTX-ventilation med VAV installeras. Ventilators uppdrag beräknas vara klart i slutet av 2019. -Det här är ett gammalt hus och gamla hus […]

 • Nytt församlingshem till Johannes Kyrka!

  När Johannes Kyrka bygger ett nytt församlingshem har Ventilator fått i uppdrag att installera ventilationen. Just nu demonteras en äldre trappa, under den i två kor tar det nya församlingshemmet plats. Ventilator går in och jobbar i nybyggda lokaler. Uppdraget beräknas vara klart årsskiftet 2018/2019. – Vi jobbar i en kulturminnesmärkt miljö och i det här […]

 • FX-system vs FTX-system för ventilation i flerbostadshus

  Bengt Bergqvist på Energianalys har för Svensk Ventilations räkning jämfört FX- och FTX-system för ventilation i fler bostadshus.. Sammantaget visar resultaten i utredningen att FTX-systemet ger en klart bättre luftkvalitet och säkerställer BBR-krav på luftflöde på ett avsevärt bättre sätt än FX-systemen. Rapporten visar tydligt att FX-systemet är väldigt känsligt för brukarens sätt att stänga […]

 • Nytt, pågående projekt i kontorsfastighet

  Kontorsfastigheten Stettin på Sandhamnsgatan i Stockholm består av två huskroppar som nu renoveras samtidigt som de byggs på med två våningar. De två nya våningarna ger byggnaden totalt 3 350 kvm ny kontorsyta. Ventilator har i uppdrag att i ett första skede genomföra en basinstallation och i ett andra skede en hyresgästanpassning. Den gamla ventilationen […]

 • Nytt bostadsprojekt i Årsta, Stockholm

  Ventilator har fått luftbehandlingsentreprenaden när Serneke Bygg Öst för Stockholmshems räkning uppför 160 nya bostäder i Årsta. Projektet som ligger inom fastigheterna Sävlången 2 och Idlången 3 ingår i det så kallade Årstastråket där Stockholms stad planerar att skapa ca 3000 bostäder för 7500 invånare under en tioårs period. Byggnaderna Sävlången 2 och Idlången 3 består […]

 • Polishögskolan renoverar och bygger nytt!

  Polisskolan flyttar från Solna till Södertörn. Ventilator har installerat modern och behovsanpassad ventilation i den renoverade fastigheten Ana 12. Fastigheten är sex våningar hög och varje plan på ca 4 000 kvm. Den andra fastigheten, Ana 14, är en nybyggnation i samma storlek där det också ingår gymnastiksal, skjutbana, cafeteria, omklädningsrum m m. Även där […]