• Uppdraget i kv. Stettin fortsätter i ny byggnad!

  Uppdraget tillsammans med fastighetsbolaget Stettin och FSG Entreprenad fortsätter. Tidigare har Ventilator genomfört en basinstallation i kv. Stettin 9. Två huskroppar som vätter ut mot Sandhamnsgatan som bl. a byggdes på med ytterligare två våningar.  Nu har nästa uppdrag i samma kvarter påbörjats. Kv. Stettin 8, en byggnad med totalt sex våningar från källare till […]

 • Nytt uppdrag åt Metrolit!

  Kv. Hingsten byggdes åt det schweiziska läkemedelsbolaget Novartis och stod klart 1999. Nu kommer 5 200 kvm av fastighetens totalt 7 500 att hyresgästanpassas  för kunna hysa fler hyresgäster. Ventilator har startat sitt uppdrag med att uppdatera ventilationens brandskydd samt komplettera byggnaden med ytterligare ventilationsaggregat. Ventilators beställare är Metrolit. Uppdraget startade för Ventilators räkning sommaren […]

 • Skanska anlitar Ventilator när nytt vårdboende byggs i Kallhäll!

  Ventilator ansvarar för ventilationsentreprenaden när Svenska Stadsbyggen bygger nytt vårdboende i Kallhäll där Järfälla kommun kommer att driva verksamheten för äldre. Ventilators beställare är Skanska. Uppdraget startade för Ventilators del i maj 2019 med ingjutningar. Inte förrän i slutet av september går de in i byggnaden och startar själva installationsarbetet. Kallhälls vårdboende beräknas stå klart mars 2020. Vårdboendet […]

 • Totalentreprenad åt Riksidrottsförbundet

  Ventilator har totalentreprenaden när Riksidrottsförbundet renoverar sin konferensanläggning Mästarvillan på Bosön, Lidingö. Fastigheten byggdes 1925 och fick då namnet Villa Paulsro. När Riksidrottsförbundet köpte in fastigheten 1934 bytte man namn till Mästarvillan och döpte de olika konferensrummen efter de kvinnor och män som fått Svenska Dagbladets bragdmedalj. Ventilator demonterar just nu ut de närmare femtio år […]

 • 141 + 142 Svanenmärkta lägenheter i Täby Park!

  Ventilator har fått i uppdrag av Skanska att installera ventilationen i två olika nybyggnationsprojekt. Kv. Klövern med 141 lägenheter i tre huskroppar samt Kv. Opalen med 142 lägenheter i fyra huskroppar.  Båda projekten uppförs i den nya stadsdelen Täby Park. Lägenheterna blir Svanenmärkta. Täby Park är en helt ny stadsdel som nu byggs upp på […]

 • Upptäck bästa ventilationen för bostäder

 • Värtahemmet totalrenoveras!

  Ventilator har fått utförandentreprenaden när Värtahemmets 40 lägenheter och allmänna utrymmen totalrenoveras. Frälsningsarmén äger fastigheten och har drivit verksamhet i den sedan 60-talet. De senaste åren har Värtahemmet varit ett lågtröskelhem för människor med ett aktivt missbruk och/eller psykisk sjukdom. Ventilator startade sitt uppdrag hösten 2018 och våren 2019 ska alla lägenheterna vara nyrenoverade och […]

 • Ny projektledare – Henrik Bolin

  Ventilator växer med ytterligare en medarbetare. Henrik Bolin kom till företaget i december och arbetar som projektledare. Han började sin bana som montör och servicetekniker OVK, därefter utbildade han sig till byggnadsingenjör. Efter utbildningen har han arbetat på WSP, COWI och senast på Lindab, där han bland annat tog fram bygghandlingar samt ritade och konstruerade […]

 • Ny behovsstyrd ventilation i Läkarhuset

  Kv. Eken (Läkarhuset) på Villagatan i Stockholm genomgår just nu en totalrenovering. Ventilator har fått utförandeentreprenaden av Metrolit och startade sitt uppdrag under hösten. Just nu demonteras befintlig ventilation innan montering av ny FTX-ventilation med VAV installeras. Ventilators uppdrag beräknas vara klart i slutet av 2019. -Det här är ett gammalt hus och gamla hus […]

 • Nytt församlingshem till Johannes Kyrka!

  När Johannes Kyrka bygger ett nytt församlingshem har Ventilator fått i uppdrag att installera ventilationen. Just nu demonteras en äldre trappa, under den i två kor tar det nya församlingshemmet plats. Ventilator går in och jobbar i nybyggda lokaler. Uppdraget beräknas vara klart årsskiftet 2018/2019. – Vi jobbar i en kulturminnesmärkt miljö och i det här […]