Renrumsuppdrag åt Akademiska Sjukhuset i Uppsala!

På J-tomten uppförs en större vård- och behandlingsbyggnad. Den nya vårdbyggnaden byggs så att den kan inrymma onkologin, strålbehandlingen och en kirurgisk operationsenhet.

Två nya renrum ska byggas på J-huset, Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Det ena renrummet ska användas för beredning av radiofarmaka och det andra för cytostatika. Projekteringen pågår just nu. Byggstart i slutet av augusti. Beräknas klart i februari 2018.