Ventilator

 • Signalfabriken, Sundbyberg

  Signalfabriken var ett stadsutvecklingsprogram i kvarteret Plåten i centrala Sundbyberg. Projektet bestod av totalt 15 byggnader, både ombyggnation av äldre industribyggnader och rena nybyggnationer ingick. Totalt omfattade projektet 36.000 kvm och inkluderade 120 bostäder, 10-15 butiker, hotell, kontor, bibliotek, Folktandvården samt ett gym. Ventilators uppdrag var att ansvara för ventilationsentreprenaden. Som mest deltag 37 medarbetare […]

 • Västertorn – moderna installationer i historisk byggnad.

  Ventilator genomförde en utförandeentreprenad i Västertorn, gamla auktionsverket på Riddarholmen. Västertorn byggdes i etapper på 1700- och 1800-talet. Det är ett antal olika byggnader som på 1950-talet byggdes ihop till en fastighet med gemensam fasad. Fastigheten hade inte renoverats genomgripande de sista 60 åren. Nu genomfördes en totalrenovering och delar av lokalerna anpassades för Domstolsverket. […]

 • Rudbodaskolan, nybyggnation på Lidingö

  Den gamla skolan från 70-talet demonterades och på samma plats genomförde Skanska en nybyggnation av skola på ca 6.000 kvm med plats för 424 elever samt en gymnastiksal.  Skolbyggnaden förbereddes inför framtiden genom att kunna förses med ytterligare fyra klassrum med plats för 100 elever. Ventilators uppdrag var att ansvara för ventilationen i båda byggnaderna. […]

 • Kvarteret Mercurius, Gamla Stan

  Bild: Wikipedia Kv. Mercurius ägs av Riksdagsförvaltningen. Kvarteret består av nio olika hus men genom åren har murgenombrott gjorts så att alla husen i kvarteret numera hänger ihop. Byggnaden totalrenoverades inom alla discipliner. Ventilators uppdrag innebar att installera ny ventilation så diskret som möjligt och att ta stor hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden. Byggnaderna är […]

 • Helgafjäll, Kista – totalrenovering.

  Under 2013 genomfördes en totalrenovering av fastigheten Helgafjäll inför att affärs- och IT-tjänsteleverantören CGI (fd Logica) flyttade dit sitt huvudkontor med ca 1.500 medarbetare. Ventilator genomförde ventilationsentreprenaden i fastighetens 9.200 kvm. I uppdraget ingick bl a att installera fyra nya aggregat på taket, två tilluft och två frånluft. Att dra nya schakt från taket ner […]

 • Engelbrektskolan

  Klassisk innerstadsskola byggd på 1890-talet på ca 10.000 kvm. Byggnaden totalrenoverades för att skapa en modern skolmiljö för lärare och elever. Projektet stod klart hösten 2013 Ventilator ansvarade för att renovera och bygga ut skolans luftbehandlingssystem. Studier visar att många skolor i Sverige lider av dåligt luft vilket kan skapa sämre inlärningsförutsättningar för eleverna. Klassrum utan […]

 • Tele2 Arena och Tolv Stockholm

  Stockholms nya evenemangsarena! Tele2 Arena är en värdig konkurrent till Friends Arena i Solna. Arenan rymmer 30 000 sittplatser och 40 000 platser totalt vid t ex konserter. Hösten 2013 öppnade samtidigt Tolv Stockholm en nöjesdestination på 12 000 kvm i gatuplan till Tele2 Arena innehållande butiker, restauranger, nattklubb m m. Ventilators uppdrag var att […]

 • Stenhagsskolan

  Projektet gällde ombyggnad- och tillbyggnad av Stendalsskolan i Akalla, nordvästra Stockholm. Skolan är byggd 1976, tillbyggd 2001, men var nu sliten och skulle samtidigt rymma fler elever än tidigare. Det behövdes en total ombyggnad samt en tillbyggnad i form av ytterligare ett våningsplan. I projektet ingick även uppförandet av ett nytt idrottshus. Ventilationsentreprenaden avsåg 3.400 […]

 • Kungliga Biblioteket

  Projektet avser ombyggnad av ca 4 800 kvm på Kungliga Biblioteket.Projektet syftar bland annat till att förbättra klimatet vilket idag i vissa delar inte är acceptabelt och för att därigenom minska slitage på och underlätta hantering av skyddat material.  Biblioteksbyggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1935.

 • Terränglöparen

  Projektet avser Terränglöparen (Hallonbergens Centrum). Byggnaden är uppförd i 5 plan på 31 100 kvm. Fastigheten innehåller kontor, butiker, vårdcentral, bibliotek, garage etc. Byggnaden uppfördes 1971 och installationerna är idag i behov av utbyte. Syftet med ombyggnationen är att minska byggnadens energiförbrukning. Styrning och reglering av installationerna ska moderniseras och förenkla för optimering av driften. […]